เทคนิคการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลให้เกิดประสิทธิภาพ

การเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้เล่นเองจะต้องมีการเรียนรู้จนเกิดทักษะพื้นฐานหลายด้านอาทิเช่น การทำความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอล ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนและความชำนาญจนเกิดเป็นทักษะที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคสำหรับการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลสำหรับผู้เล่นใหม่ๆเรามาดูกันเลย

พื้นฐานหลักหลักของการเล่นฟุตบอลที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการสร้างความสัมพันธ์หรือความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลเป็นอย่างดีด้วยการเล่นลูกฟุตบอลต้องสามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงลูกแบบใดก็ตาม การเล่นที่ผู้เล่นคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลประสงค์ให้การครอบครองบอลการเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆ การควบคุมบังคับทิศทางของลูกฟุตบอลเป็นไปด้วยความแม่นยำ ถึงขวัญให้ผู้เล่นฝึกความคุ้นเคยให้ชินกับลูกฟุตบอลมากที่สุด ซึ่งวิธีการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลนั้นคือการวางเท้าบนลูกฟุตบอลแล้วคลึงด้วยฝ่าเท้าไปมา หน้า-หลัง  ซ้าย-ขวา โดยให้อยู่กับที่ให้ทำทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวา แล้วทำการเคลื่อนไหวไปตามทิศทางต่างๆ ให้ใช้ฝ่าเท้าตบลูกฟุตบอลให้กระดอนขึ้นลงโดยใช้เท้าซ้ายขวาสลับกันไป วางเท้าด้านในติดกับลูกฟุตบอลใช้เท้าข้างด้านในปัหนืเลูกใหม่อีกด้านหนึ่งของโลกฟุตบอลตอนนี้ลูกฟุตบอลจะอยู่ข้างเท้าด้านนอกแล้วใช้เท้าด้านนอกปาดลูกกลับไปอีกด้านตามเดิมแล้วให้ฝึกสลับเท้าด้วย ฝึกการงัดลูกฟุตบอลด้วยปลายเท้าให้ลูกลอยขึ้นในอากาศหยุดลูกด้วยหลังเท้าหรือฝ่าเท้า งัดลูกฟุตบอลด้วยปลายเท้าให้ลูกลอยขึ้นมาในอากาศแล้วเดาะลูกด้วยเท้า เข้า หน้าอก ศีรษะทำสลับกันไป

ซึ่งหากการที่เราจะเล่นฟุตบอลในแต่ละครั้งอันดับแรกคือการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลให้มากที่สุดเพื่อการเล่นอย่างมีประสิทธิภาพในครั้งต่อไปนั่นเอง