หลักความปลอดภัยในการว่ายน้ำ

หลายคนมองการว่ายน้ำคือศิลปะการเคลื่อนไหวใต้น้ำ ที่มีความพริ้วไหวเสมือนปลาว่ายในน้ำ ความสวยงามเหล่านี้ นำมาดัดแปลงเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย กลายเป็นกีฬาที่ทุกเพศทุกวัยสามารถฝึกฝนได้ แค่รู้จักการเคลื่อนไหวร่างกายก็สามารถว่ายน้ำเป็น

การเคลื่อนไหวของร่างกายโดยเฉพาะ แขน ขา และลำตัว ช่วยให้คุณสามารถอยู่ในน้ำได้โดยไม่จำ แต่สิ่งหนึ่งที่นอกจากประโยชน์ที่ได้จากการว่ายน้ำจะเป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อตัวคุณเองแล้ว ความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญที่ควรคำนึงถึง เนื่องจากกีฬาชนิดนี้เคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำ อันตรายเกิดขึ้นได้ทุกขณะ การระมัดระวังจึงสร้างความปลอดภัยให้กับตัวคุณ โดยหลักความปลอดภัยในการว่ายน้ำ มีดังนี้

  1. หลีกเลี่ยงการว่ายน้ำคนเดียว เนื่องจากการว่ายน้ำคนเดียวหากเกิดอุบัติเหตุ อย่างเช่น การเป็นตะคริวขณะว่ายน้ำ อาจเป็นอันตราย ไม่มีใครช่วยเหลือได้ทันการ
  2. ว่ายน้ำไม่แข็งไม่ควรลงสระลึก สำหรับคนที่พึ่งเริ่มฝึกว่ายน้ำ ไม่ควรว่ายน้ำในสระลึก เพราะอาจเป็นอันตราย ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงว่ายน้ำบริเวณเหล่านั้นหรือมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
  3. ไม่แพร่เชื้อโรคลงสระน้ำ หากรู้ตัวว่าไม่สบาย เป็นไข้ เป็นโรคผิวหนัง หรือโรคที่สามารถติดต่อกันได้ ควรเลี่ยงการลงสระ เพราะเป็นการแพร่เชื้อโรคที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการคนอื่นๆ
  4. ไม่ควรกระโดดลงสระน้ำ หากพบว่ามีผู้ใช้บริการสระจำนวนมาก ควรเลี่ยงการกระโดดลงสระเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดการปะทะ การชนกันขณะโดดน้ำ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก
  5. รู้สุขภาพร่างกายของตัวเอง หากรู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียจากการทำงานที่หักโหม หรือการฝึกซ้อมมาเป็นเวลานาน ไม่ควรฝืนว่ายน้ำต่อ เพราะอาจทำให้เป็นตะคริวขณะว่ายน้ำได้
  6. ระวังของมีค่า ก่อนลงสระควรเก็บของมีค่าให้มิดชิด ไม่ควรสวมใส่ลงไปด้วยเพราะอาจทำให้เกิดการสูญหาย
  7. ใช้บริการในระยะเวลาที่กำหนด สระว่ายน้ำสาธารณะมีกำหนดวันเปลี่ยนน้ำแล้วแต่สถานที่ ฉะนั้นแล้วการทำความสะอาดจะเกิดจากการฆ่าเชื้อ ในเวลานั้นๆ การใช้บริการสระว่ายน้ำก่อน/หลังเปิดใช้บริการการจึงเสี่ยงอันตรายที่เกิดจากยาฆ่าเชื้อ
  8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและเป็นมารยาทการใช้สิ่งของสาธารณะ

กีฬาทุกชนิดที่เล่นเกิดจากความชื่นชอบหรือเล่นเพื่อออกกำลังกาย สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงอยู่เสมอคือความปลอดภัย ทุกกีฬามีข้อเสีย ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายแตกต่างกันออกไป แต่สำหรับการว่ายน้ำ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อย่างเช่น เป็นตะคริวขณะว่ายน้ำ การช่วยเหลือตนเองให้พ้นจากน้ำ คือการเอาชีวิตรอด การป้องกันไม่ให้เป็นตะคริวขณะว่ายน้ำ หรือการช่วยเหลือตนเองคือหลักความปลอดภัยในการว่ายน้ำ เรื่องที่ทุกคนควรคำนึงถึง